Bài 50 trang 140 sgk Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 50 (trang 140 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm các trị giá của m để mỗi biểu thức sau luôn dương:

2+2) x2-2 (m + 1) x + 1

b) (m + 2) x2+2 (m + 2) x + m + 3

Câu trả lời:

a) Tam thức luôn dương lúc và chỉ lúc:

b) Trường hợp 1: Nếu m + 2 = 0 => m = -2. Biểu thức trở thành:


x2 + 0x + 1> 0 (đúng ∀x ∈ R)

Trường hợp 2: Nếu m + 2 ≠ 0 => m ≠ -2. Biểu thức dương cho mọi x trong R


Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 50 trang 140 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 50 trang 140 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 50 trang 140 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 50 trang 140 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 50 (trang 140 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm các trị giá của m để mỗi biểu thức sau luôn dương:

2+2) x2-2 (m + 1) x + 1

b) (m + 2) x2+2 (m + 2) x + m + 3

Câu trả lời:

a) Tam thức luôn dương lúc và chỉ lúc:

b) Trường hợp 1: Nếu m + 2 = 0 => m = -2. Biểu thức trở thành:


x2 + 0x + 1> 0 (đúng ∀x ∈ R)

Trường hợp 2: Nếu m + 2 ≠ 0 => m ≠ -2. Biểu thức dương cho mọi x trong R


Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận