Bài 5 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 21: Một hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 5 (trang 97 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Khối chóp tam giác vuông ABC có góc nghiêng α = 30o đặt trên mặt bàn nằm ngang (Hình 21.9). Với gia tốc nào thì khối nêm phải chuyển động trên mặt bàn để vật nhỏ đặt tại A có thể leo lên mặt phẳng nghiêng? Bỏ qua ma sát.

Câu trả lời:

Được xét trong hệ quy chiếu phi quán tính (liên kết với khối nêm):


Vận dụng định luật II Newton cho một vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, ta có:


Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 5 trang 97 SGK Vật lý 10 nâng cao

(mộtv là gia tốc của vật thể so với bề mặt hình nêm)

Nếu vật nằm trên mặt phẳng nghiêng thì Fqt hướng sang phải nên gia tốc a của nêm hướng sang trái.

Chọn trục Ox hướng dọc theo mặt phẳng nghiêng, hướng lên trên.

Phép chiếu của biểu thức vectơ

trên trục x, chúng tôi thu được:-P t+ F qt / Ox= ma v⇔ -P.sinα + Fqt.cosα = ma

v⇔ -mgsinα + macosα = ma

vmột v

= -g.sinα + a.cosαĐể vật lên được mặt phẳng nghiêng thì gia tốc của vật đối với nêm a v

≥ 0 hoặc:

-g.sinα + a.cosα ≥ 0 nên a ≥ g.tanα. tham lam Hoàn toàn ảo:

Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 5 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 5 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 5 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 21: Một hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 5 (trang 97 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Khối chóp tam giác vuông ABC có góc nghiêng α = 30o đặt trên mặt bàn nằm ngang (Hình 21.9). Với gia tốc nào thì khối nêm phải chuyển động trên mặt bàn để vật nhỏ đặt tại A có thể leo lên mặt phẳng nghiêng? Bỏ qua ma sát.

Câu trả lời:

Được xét trong hệ quy chiếu phi quán tính (liên kết với khối nêm):


Vận dụng định luật II Newton cho một vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng, ta có:


Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 5 trang 97 SGK Vật lý 10 nâng cao

(mộtv là gia tốc của vật thể so với bề mặt hình nêm)

Nếu vật nằm trên mặt phẳng nghiêng thì Fqt hướng sang phải nên gia tốc a của nêm hướng sang trái.

Chọn trục Ox hướng dọc theo mặt phẳng nghiêng, hướng lên trên.

Phép chiếu của biểu thức vectơ

trên trục x, chúng tôi thu được:-P t+ F qt / Ox= ma v⇔ -P.sinα + Fqt.cosα = ma

v⇔ -mgsinα + macosα = ma

vmột v

= -g.sinα + a.cosαĐể vật lên được mặt phẳng nghiêng thì gia tốc của vật đối với nêm a v

≥ 0 hoặc:

-g.sinα + a.cosα ≥ 0 nên a ≥ g.tanα. tham lam Hoàn toàn ảo:

Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận