Bài 5 trang 88 SGK Vật Lý 10

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 5 (trang 88 SGK Vật Lý 10)

Một tàu bay bay ngang ở độ cao 10 km với véc tơ vận tốc tức thời 720 km / h. Phi công phải thả bom bao xa (theo phương ngang) để bom bay trúng mục tiêu? Lấy g = 10 m / s2. Vẽ gần đúng quỹ đạo của quả bom.

Câu trả lời

Phương trình quỹ đạo của quả bom là:

Hình minh họa:


vo = 720 km / h = 200 m / s

Vận dụng cho công thức ném xa.


Phạm vi của bom là:

Vật Lí 10: Bài 5 trang 88 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 88 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 5 trang 88 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 5 trang 88 SGK Vật Lý 10

Bài 5 trang 88 SGK Vật Lý 10 -

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 5 (trang 88 SGK Vật Lý 10)

Một tàu bay bay ngang ở độ cao 10 km với véc tơ vận tốc tức thời 720 km / h. Phi công phải thả bom bao xa (theo phương ngang) để bom bay trúng mục tiêu? Lấy g = 10 m / s2. Vẽ gần đúng quỹ đạo của quả bom.

Câu trả lời

Phương trình quỹ đạo của quả bom là:

Hình minh họa:


vo = 720 km / h = 200 m / s

Vận dụng cho công thức ném xa.


Phạm vi của bom là:

Vật Lí 10: Bài 5 trang 88 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận