Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10

Bài 13: Ma sát

Bài 5 (trang 79 SGK Vật Lý 10)

Nếu cuốn sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang thì có lực ma sát tĩnh ko?

Câu trả lời

Ko, vì trong trường hợp này trọng lực bằng phản lực của mặt bàn.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10

Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10 -

Bài 13: Ma sát

Bài 5 (trang 79 SGK Vật Lý 10)

Nếu cuốn sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang thì có lực ma sát tĩnh ko?

Câu trả lời

Ko, vì trong trường hợp này trọng lực bằng phản lực của mặt bàn.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận