Bài 5 trang 74 SGK Vật Lý 10

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Bài 5 (trang 74 SGK Vật Lý 10)

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30 cm, lúc bị nén thì lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi là 5 N. Lúc lực đàn hồi của lò xo bị nén là 10 N thì chiều dài của nó sẽ là bao nhiêu?

A. 18 cm;

B. 40 cm

C. 48 cm;

D. 22 cm.

Câu trả lời


– Chọn phương án A.

– Giảng giải:

Hình minh họa:

Độ biến dạng của lò xo lúc bị nén bởi một lực có độ lớn 5N là:

| Δl | = | lTrước hết – lo| = | 24 – 30 | = 6cm

Độ biến dạng của lò xo lúc bị nén bởi một lực có độ lớn 10N là:

| Δl2| = 2 | ΔlTrước hết| = 2,6 = 12 cm

Chiều dài của lò xo lúc bị nén một lực 10N là:

lTrước hết = lo – l2 = 30 – 12 = 18cm

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 74 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 5 trang 74 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 5 trang 74 SGK Vật Lý 10

Bài 5 trang 74 SGK Vật Lý 10 -

Bài 12: Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Bài 5 (trang 74 SGK Vật Lý 10)

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30 cm, lúc bị nén thì lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi là 5 N. Lúc lực đàn hồi của lò xo bị nén là 10 N thì chiều dài của nó sẽ là bao nhiêu?

A. 18 cm;

B. 40 cm

C. 48 cm;

D. 22 cm.

Câu trả lời


- Chọn phương án A.

- Giảng giải:

Hình minh họa:

Độ biến dạng của lò xo lúc bị nén bởi một lực có độ lớn 5N là:

| Δl | = | lTrước hết - lo| = | 24 - 30 | = 6cm

Độ biến dạng của lò xo lúc bị nén bởi một lực có độ lớn 10N là:

| Δl2| = 2 | ΔlTrước hết| = 2,6 = 12 cm

Chiều dài của lò xo lúc bị nén một lực 10N là:

lTrước hết = lo - l2 = 30 - 12 = 18cm

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Luật Húc

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận