Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12

Bài 3: Logarit

Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12:

a) Cho a = log303; b = log305

Hãy tính toán nhật ký301350 theo a, b.

b) Cho c = log153 Tính nhật ký2515 theo c.

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụngGiải Toán 12: Bài 5 trang 68 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12

Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12 -

Bài 3: Logarit

Bài 5 trang 68 SGK Giải tích 12:

a) Cho a = log303; b = log305

Hãy tính toán nhật ký301350 theo a, b.

b) Cho c = log153 Tính nhật ký2515 theo c.

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụngGiải Toán 12: Bài 5 trang 68 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận