Bài 5 trang 64 SGK Vật Lý 10

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 5 (trang 64 SGK Vật Lý 10)

Phát biểu và viết quan hệ của định luật thứ ba Newton.

Câu trả lời

Định luật 3 Newton: Trong mọi trường hợp, lúc vật A tác dụng lực lên vật B thì vật B cũng tác dụng lực lên vật A. 2 lực này có cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều nhưng tác dụng vào 2 vật không giống nhau:

– Một trong hai lực trên gọi là lực tác dụng, lực kia gọi là phản lực.

– Lực và phản lực là hai lực trực giao ko thăng bằng.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 64 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 5 trang 64 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 5 trang 64 SGK Vật Lý 10

Bài 5 trang 64 SGK Vật Lý 10 -

Bài 10: Ba định luật Newton

Bài 5 (trang 64 SGK Vật Lý 10)

Phát biểu và viết quan hệ của định luật thứ ba Newton.

Câu trả lời

Định luật 3 Newton: Trong mọi trường hợp, lúc vật A tác dụng lực lên vật B thì vật B cũng tác dụng lực lên vật A. 2 lực này có cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều nhưng tác dụng vào 2 vật không giống nhau:

- Một trong hai lực trên gọi là lực tác dụng, lực kia gọi là phản lực.

- Lực và phản lực là hai lực trực giao ko thăng bằng.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 10: Bài 10. Ba định luật Newton


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận