Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 11)

Hai nguồn điện có emf và điện trở trong dao động là:Trước hết = 4,5v, rTrước hết = 3 Ω;2 = 3v, r2 = 2. Nối hai nguồn thành một mạch điện kín như sơ đồ sau. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB.

Câu trả lời

Như hình 10.6, hai nguồn điện này mắc tiếp nối nên dòng điện chạy qua mạch kín có chiều từ dương của mỗi nguồn. Vận dụng công thức suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tiếp nối và định luật Ôm cho toàn mạch, ta có:

– Suất điện động của bộ nguồn là:b =Trước hết +2 = 4,5 + 3 = 7,5 V

– Điện trở của bộ nguồn là: rb = rTrước hết + r2 = 3 + 2 = 5Ω

=> Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:Điện áp UAB trong trường hợp này UAB = -ξ2 + Ir2 = -4,5 + 3,1,5 = 0 V.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11

Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 11 -

Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 11)

Hai nguồn điện có emf và điện trở trong dao động là:Trước hết = 4,5v, rTrước hết = 3 Ω;2 = 3v, r2 = 2. Nối hai nguồn thành một mạch điện kín như sơ đồ sau. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB.

Câu trả lời

Như hình 10.6, hai nguồn điện này mắc tiếp nối nên dòng điện chạy qua mạch kín có chiều từ dương của mỗi nguồn. Vận dụng công thức suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tiếp nối và định luật Ôm cho toàn mạch, ta có:

- Suất điện động của bộ nguồn là:b =Trước hết +2 = 4,5 + 3 = 7,5 V

- Điện trở của bộ nguồn là: rb = rTrước hết + r2 = 3 + 2 = 5Ω

=> Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:Điện áp UAB trong trường hợp này UAB = -ξ2 + Ir2 = -4,5 + 3,1,5 = 0 V.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 10. Mắc các nguồn điện thành bộ

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận