Bài 5 trang 54 SGK Vật Lý 11

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 5 (trang 54 SGK Vật Lý 11)

Mắc một điện trở 14 Ω vào hai đầu của nguồn điện có điện trở trong bằng 1 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện này là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.

b) Tính công suất của mạch ngoài và công suất của nguồn điện lúc đó.

Câu trả lời

a) Dòng điện trong mạch: I = U / RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ= 8,4 / 14 = 0,6 A

=> = Tôi (RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ + r) = IRNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ + Ir = 8,4 + 0,6,1 = 9V


b) Công suất của đoạn mạch: P = UI = 8,4. 0,6 = 5,04 W

Sức mạnh của bộ nguồn: Png = ξ.I = 9.0,6 = 5,4 W.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 54 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 5 trang 54 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 5 trang 54 SGK Vật Lý 11

Bài 5 trang 54 SGK Vật Lý 11 -

Bài 9: Định luật Ôm cho toàn mạch

Bài 5 (trang 54 SGK Vật Lý 11)

Mắc một điện trở 14 Ω vào hai đầu của nguồn điện có điện trở trong bằng 1 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện này là 8,4 V.

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện.

b) Tính công suất của mạch ngoài và công suất của nguồn điện lúc đó.

Câu trả lời

a) Dòng điện trong mạch: I = U / RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ= 8,4 / 14 = 0,6 A

=> = Tôi (RNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ + r) = IRNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ + Ir = 8,4 + 0,6,1 = 9V


b) Công suất của đoạn mạch: P = UI = 8,4. 0,6 = 5,04 W

Sức mạnh của bộ nguồn: Png = ξ.I = 9.0,6 = 5,4 W.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 9. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận