Bài 5 trang 41 SGK Đại số

Xem lại chương 1

Bài 5 trang 41 SGK Đại số

Giải phương trình sau:

a) 2cos2x – 3cosx + 1 = 0

b) 25sin2x + 15sin2x + 9cos2x = 25

c) 2sinx + cosx = 1

d) sinx + 1,5cotx = 0

Câu trả lời


Hướng dẫn

a) Đặt t = cosx, đưa về phương trình bậc hai t.

b) Chuyển phương trình về dạng phương trình tích.

c) Lấy căn bậc hai của cả hai vế. Giải phương trình lượng giác cơ bản của hàm cot.

d) Giải phương trình lượng giác cơ bản của hàm số tan.


Giải Toán 11: Bài 5 trang 41 SGK Đại số |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 5 trang 41 SGK Đại số |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 5 trang 41 SGK Đại số |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 41 SGK Đại số

Video về: Bài 5 trang 41 SGK Đại số

Wiki về Bài 5 trang 41 SGK Đại số

Bài 5 trang 41 SGK Đại số -

Xem lại chương 1

Bài 5 trang 41 SGK Đại số

Giải phương trình sau:

a) 2cos2x - 3cosx + 1 = 0

b) 25sin2x + 15sin2x + 9cos2x = 25

c) 2sinx + cosx = 1

d) sinx + 1,5cotx = 0

Câu trả lời


Hướng dẫn

a) Đặt t = cosx, đưa về phương trình bậc hai t.

b) Chuyển phương trình về dạng phương trình tích.

c) Lấy căn bậc hai của cả hai vế. Giải phương trình lượng giác cơ bản của hàm cot.

d) Giải phương trình lượng giác cơ bản của hàm số tan.


Giải Toán 11: Bài 5 trang 41 SGK Đại số |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 5 trang 41 SGK Đại số |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 5 trang 41 SGK Đại số |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập chương 1

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận