Bài 5 trang 169 sgk Đại Số 11

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 5 trang 169 SGK Đại số 11

Câu trả lời

Hướng dẫn

Tính đạo hàm tại 1 trong hai hàm số f (x) và φ (x) rồi tính tỉ số.


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 169 sgk Đại Số 11

Video về: Bài 5 trang 169 sgk Đại Số 11

Wiki về Bài 5 trang 169 sgk Đại Số 11

Bài 5 trang 169 sgk Đại Số 11 -

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 5 trang 169 SGK Đại số 11

Câu trả lời

Hướng dẫn

Tính đạo hàm tại 1 trong hai hàm số f (x) và φ (x) rồi tính tỉ số.


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận