Bài 5 trang 168 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 2: Trình diễn một mẫu dữ liệu

Bài 5 (trang 168 SGK Đại số 10 tăng lên)

Dò xét số lượng đĩa CD của 80 họ, dò hỏi viên thu được bảng tần số – tần số sau:

a) Điền vào chỗ trống (…) trong cột tần suất

b) Vẽ biểu đồ tần số của cot

c) Vẽ biểu đồ của hình dạng thanh

d) Vẽ biểu đồ tần số hình quạt.


Câu trả lời:

một)


b) Biểu đồ cột:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 5 trang 168 SGK Đại số 10 nâng cao

c) Biểu đồ hình tròn:
Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 5 trang 168 SGK Đại số 10 nâng cao

d) Lớp trước tiên chiếm 6,25% dữ liệu, vì vậy hình quạt tương ứng sẽ chiếm 1/16 trên 360o, tức là 〖22〗 ^ 0 30 ′. Ta dùng thước đo độ để dựng hình quạt trên, các lớp còn lại tương tự ta có biểu đồ tần số hình quạt.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 5 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 5 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 5 trang 168 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 2: Trình diễn một mẫu dữ liệu

Bài 5 (trang 168 SGK Đại số 10 tăng lên)

Dò xét số lượng đĩa CD của 80 họ, dò hỏi viên thu được bảng tần số - tần số sau:

a) Điền vào chỗ trống (…) trong cột tần suất

b) Vẽ biểu đồ tần số của cot

c) Vẽ biểu đồ của hình dạng thanh

d) Vẽ biểu đồ tần số hình quạt.


Câu trả lời:

một)


b) Biểu đồ cột:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 5 trang 168 SGK Đại số 10 nâng cao

c) Biểu đồ hình tròn:
Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 5 trang 168 SGK Đại số 10 nâng cao

d) Lớp trước tiên chiếm 6,25% dữ liệu, vì vậy hình quạt tương ứng sẽ chiếm 1/16 trên 360o, tức là 〖22〗 ^ 0 30 ′. Ta dùng thước đo độ để dựng hình quạt trên, các lớp còn lại tương tự ta có biểu đồ tần số hình quạt.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận