Bài 5 trang 163 SGK Đại số 11

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 5 trang 163 SGK Đại số 11

Cho y = x3 – 3x2 + 2. Tìm x để:

a) y ‘> 0

qua’

Câu trả lời

Hướng dẫn

Tính đạo hàm của các hàm số và giải các bất phương trình.


y = x3 – 3x2 + 2.

y ‘= (x3 – 3x2 + 2) ‘

= (x3) ‘- (3x2) ‘+ (2)’

= 3x2 – 3,2x + 0

= 3x2 – 6x.

a) y ‘> 0

3x2 – 6x> 0

3x (x – 2)> 0

⇔ x 2.

qua’

3x2 – 6x

3x2 – 6x – 3

1- 2

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 163 SGK Đại số 11

Video về: Bài 5 trang 163 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 5 trang 163 SGK Đại số 11

Bài 5 trang 163 SGK Đại số 11 -

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 5 trang 163 SGK Đại số 11

Cho y = x3 - 3x2 + 2. Tìm x để:

a) y '> 0

qua'

Câu trả lời

Hướng dẫn

Tính đạo hàm của các hàm số và giải các bất phương trình.


y = x3 - 3x2 + 2.

y '= (x3 - 3x2 + 2) '

= (x3) '- (3x2) '+ (2)'

= 3x2 - 3,2x + 0

= 3x2 - 6x.

a) y '> 0

3x2 - 6x> 0

3x (x - 2)> 0

⇔ x 2.

qua'

3x2 - 6x

3x2 - 6x - 3

1- 2

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận