Bài 5 trang 141 SGK Đại số 11

Bài 3: Hàm liên tục

Bài 5 trang 141 SGK Đại số 11

Là tuyên bố sau đây đúng hay sai?

“Nếu hàm số y = f (x) liên tục tại điểm x và hàm số y = g (x) ko liên tục tại xthì y = f (x) + g (x) là hàm ko liên tục tại x“.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Chứng minh bằng tranh chấp: giả sử hàm số y = f (x) + g (x) là hàm số liên tục tại x.điều này chứng tỏ điều này là vô lý.

Điều trên đúng, vì y = h (x) = f (x) + g (x) liên tục tại x thì h (x) – f (x) = g (x) liên tục tại x (theo định lý 2 về hàm số liên tục) trái với giả thiết g (x) ko liên tục tại x.


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 141 SGK Đại số 11

Video về: Bài 5 trang 141 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 5 trang 141 SGK Đại số 11

Bài 5 trang 141 SGK Đại số 11 -

Bài 3: Hàm liên tục

Bài 5 trang 141 SGK Đại số 11

Là tuyên bố sau đây đúng hay sai?

“Nếu hàm số y = f (x) liên tục tại điểm x và hàm số y = g (x) ko liên tục tại xthì y = f (x) + g (x) là hàm ko liên tục tại x“.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Chứng minh bằng tranh chấp: giả sử hàm số y = f (x) + g (x) là hàm số liên tục tại x.điều này chứng tỏ điều này là vô lý.

Điều trên đúng, vì y = h (x) = f (x) + g (x) liên tục tại x thì h (x) - f (x) = g (x) liên tục tại x (theo định lý 2 về hàm số liên tục) trái với giả thiết g (x) ko liên tục tại x.


Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 3. Hàm số liên tục

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận