Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11

Cho tác dụng Có đồ thị như hình 53.


Qa) quan sát đồ thị và nhận xét trị giá của hàm số lúc:

x → -, x → 3x → -3+

b) Rà soát các nhận xét trên bằng cách tính các giới hạn sau:

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11


Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Quan sát đồ thị của hàm số.

b) Tính các giới hạn, sử dụng quy tắc giới hạn đã học và kết luận.

a) Quan sát biểu đồ để thấy:

f (x) → 0 lúc x → -∞

f (x) → -∞ lúc x → 3

f (x) → + ∞ lúc x → (-3)+.

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11

Video về: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11

Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 -

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11

Cho tác dụng Có đồ thị như hình 53.


Qa) quan sát đồ thị và nhận xét trị giá của hàm số lúc:

x → -, x → 3-x → -3+

b) Rà soát các nhận xét trên bằng cách tính các giới hạn sau:

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11


Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Quan sát đồ thị của hàm số.

b) Tính các giới hạn, sử dụng quy tắc giới hạn đã học và kết luận.

a) Quan sát biểu đồ để thấy:

f (x) → 0 lúc x → -∞

f (x) → -∞ lúc x → 3-

f (x) → + ∞ lúc x → (-3)+.

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Giải Toán 11: Bài 5 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận