Bài 5 trang 118 SGK Vật Lý 10

Bài 22: Động lượng

Bài 5 (trang 118 SGK Vật Lý 10)

Một momen lực gồm hai vectơ lực FTrước nhất và F2 có FTrước nhất = F2 = F và cánh tay đòn d. Mômen của ngẫu lực này là:

A. (FTrước nhất– F2) .d.

B. 2Fd.

C. Fd.

D. Ko biết được vì phụ thuộc vào vị trí của trục quay.

Câu trả lời


Chọn phương án C.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 118 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 5 trang 118 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 5 trang 118 SGK Vật Lý 10

Bài 5 trang 118 SGK Vật Lý 10 -

Bài 22: Động lượng

Bài 5 (trang 118 SGK Vật Lý 10)

Một momen lực gồm hai vectơ lực FTrước nhất và F2 có FTrước nhất = F2 = F và cánh tay đòn d. Mômen của ngẫu lực này là:

A. (FTrước nhất- F2) .d.

B. 2Fd.

C. Fd.

D. Ko biết được vì phụ thuộc vào vị trí của trục quay.

Câu trả lời


Chọn phương án C.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 22. Động lượng

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận