Bài 5 trang 114 SGK Vật Lý 10

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của một vật cứng. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Bài 5 (trang 114 SGK Vật Lý 10)

Một vật khối lượng m = 40 kg mở màn trượt trên sàn dưới tác dụng của lực F = 200 N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là µt = 0,25. Tính toán:

a) Gia tốc của vật;

b) Véc tơ vận tốc tức thời của vật ở cuối giây thứ 3

c) Quãng đường vật đi được trong 3s trước nhất. Lấy g = 10 m / s2.

Câu trả lời

a) Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. Chọn trục Ox và Oy như hình vẽ.


Vận dụng định luật thứ hai của Newton:


Chiếu (1) lên Ox, ta được: Fk – Fbệnh đa xơ cứng = ghost (2)

Chiếu (1) lên Oy, ta được: N – P = 0 (3)

(theo trục Oy gia tốc của vật bằng ko vì vật ko chuyển động theo hướng đó)

Từ (2) và (3) ta thu được:

Vật Lí 10: Bài 5 trang 114 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

b) Véc tơ vận tốc tức thời của vật ở cuối giây thứ ba: v = v+ at = 0 + 2,5,3 = 7,5 m / s.

c) Quãng đường vật đi được trong 3 giây trước nhất:

Vật Lí 10: Bài 5 trang 114 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 114 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 5 trang 114 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 5 trang 114 SGK Vật Lý 10

Bài 5 trang 114 SGK Vật Lý 10 -

Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của một vật cứng. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Bài 5 (trang 114 SGK Vật Lý 10)

Một vật khối lượng m = 40 kg mở màn trượt trên sàn dưới tác dụng của lực F = 200 N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là µt = 0,25. Tính toán:

a) Gia tốc của vật;

b) Véc tơ vận tốc tức thời của vật ở cuối giây thứ 3

c) Quãng đường vật đi được trong 3s trước nhất. Lấy g = 10 m / s2.

Câu trả lời

a) Các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. Chọn trục Ox và Oy như hình vẽ.


Vận dụng định luật thứ hai của Newton:


Chiếu (1) lên Ox, ta được: Fk - Fbệnh đa xơ cứng = ghost (2)

Chiếu (1) lên Oy, ta được: N - P = 0 (3)

(theo trục Oy gia tốc của vật bằng ko vì vật ko chuyển động theo hướng đó)

Từ (2) và (3) ta thu được:

Vật Lí 10: Bài 5 trang 114 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

b) Véc tơ vận tốc tức thời của vật ở cuối giây thứ ba: v = v+ at = 0 + 2,5,3 = 7,5 m / s.

c) Quãng đường vật đi được trong 3 giây trước nhất:

Vật Lí 10: Bài 5 trang 114 SGK Vật Lí 10 |  Giải bài tập Vật lý 10

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật cứng quanh một trục cố định

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận