Bài 5 trang 109 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Bài 5 (trang 109 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chứng minh rằng, nếu a> 0, b> 0 thì 1 / a + 1 / b ≥ 4 / (a ​​+ b)

Câu trả lời:

Với a> 0, b> 0 ta có 1 / a + 1 / b ≥ 4 / (a ​​+ b)

(a + b) / (ab) 4 / (a ​​+ b)

(a + b) 2 4ab (a – b) 2 0

Bất đẳng thức này rõ ràng là đúng ⇒ Bất đẳng thức đã cho là đúng. Dấu bằng xảy ra lúc a = b> 0


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 5 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 5 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 5 trang 109 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Bài 5 (trang 109 SGK Đại số 10 tăng lên)

Chứng minh rằng, nếu a> 0, b> 0 thì 1 / a + 1 / b ≥ 4 / (a ​​+ b)

Câu trả lời:

Với a> 0, b> 0 ta có 1 / a + 1 / b ≥ 4 / (a ​​+ b)

(a + b) / (ab) 4 / (a ​​+ b)

(a + b) 2 4ab (a - b) 2 0

Bất đẳng thức này rõ ràng là đúng ⇒ Bất đẳng thức đã cho là đúng. Dấu bằng xảy ra lúc a = b> 0


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận