Bài 5 trang 104 SGK Đại số 11

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 5 trang 104 SGK Đại số 11

Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh x là 1,4%. Biết rằng dân số toàn tỉnh hiện nay là 1,8 triệu người. Với mức tăng tương tự thì sau 5 năm, 10 năm dân số của tỉnh đó sẽ tăng thêm bao nhiêu?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Dân số của tỉnh đó sau mỗi năm thành lập sẽ trở thành cấp số nhân, với uTrước tiên= 1,8, q = 1 + 1,4% = 1,014.

Sử dụng công thức để tìm số hạng tổng quát của số mũ: uN = uTrước tiên.qn − 1

Theo tỉ lệ tăng dân số 1,4%, dân số hàng năm của tỉnh x là các số hạng của cấp số nhân q = 1 + 14/1000 = 1,014


Và thuật ngữ trước tiên uTrước tiên = 1,8 triệu

Theo công thức: uN = uTrước tiên.qn – 1

⇒ Số dân của tỉnh x sau 5 năm là:

u6 = 1,8. (1,014)5 ≈ 1,9 triệu (người)

Số dân sau 10 năm là:

u11 = 1,8. (1,014)mười ≈ 2,1 triệu (người).

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Cấp số nhân

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 5 trang 104 SGK Đại số 11

Video về: Bài 5 trang 104 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 5 trang 104 SGK Đại số 11

Bài 5 trang 104 SGK Đại số 11 -

Bài 4: Cấp số nhân

Bài 5 trang 104 SGK Đại số 11

Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh x là 1,4%. Biết rằng dân số toàn tỉnh hiện nay là 1,8 triệu người. Với mức tăng tương tự thì sau 5 năm, 10 năm dân số của tỉnh đó sẽ tăng thêm bao nhiêu?

Câu trả lời

Hướng dẫn

Dân số của tỉnh đó sau mỗi năm thành lập sẽ trở thành cấp số nhân, với uTrước tiên= 1,8, q = 1 + 1,4% = 1,014.

Sử dụng công thức để tìm số hạng tổng quát của số mũ: uN = uTrước tiên.qn − 1

Theo tỉ lệ tăng dân số 1,4%, dân số hàng năm của tỉnh x là các số hạng của cấp số nhân q = 1 + 14/1000 = 1,014


Và thuật ngữ trước tiên uTrước tiên = 1,8 triệu

Theo công thức: uN = uTrước tiên.qn - 1

⇒ Số dân của tỉnh x sau 5 năm là:

u6 = 1,8. (1,014)5 ≈ 1,9 triệu (người)

Số dân sau 10 năm là:

u11 = 1,8. (1,014)mười ≈ 2,1 triệu (người).

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 4. Cấp số nhân

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận