Bài 49 trang 29 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 49 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Vũ trụ khoảng 15 tỷ năm tuổi. Vũ trụ bao nhiêu ngày tuổi (một năm có 365,5 ngày)? (Vui lòng viết theo ký hiệu khoa học)

Câu trả lời:

Ta có: 15 tỷ năm = 1,5. mườimười năm, suy ra 15 tỷ năm có số ngày là:

1.5. mườimười .365 = 1,5.3,65.10thứ mười hai = 5,475.10thứ mười hai (ngày)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 49 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 49 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 49 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 49 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 49 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Vũ trụ khoảng 15 tỷ năm tuổi. Vũ trụ bao nhiêu ngày tuổi (một năm có 365,5 ngày)? (Vui lòng viết theo ký hiệu khoa học)

Câu trả lời:

Ta có: 15 tỷ năm = 1,5. mườimười năm, suy ra 15 tỷ năm có số ngày là:

1.5. mườimười .365 = 1,5.3,65.10thứ mười hai = 5,475.10thứ mười hai (ngày)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận