Bài 49 trang 140 sgk Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 49 (trang 140 SGK Đại số 10 tăng lên)

Hãy xem xét các tín hiệu của tam thức bậc hai:

a) 3x2-2x + 1

b) -x2+ 4x-1

c) x2-√3 x + 3/4

d) (1-√2) x2-2x + 1 + √2

Câu trả lời:


một)= 1-3 = -2f (x)> 0 với mọi x ∈R (vì a = 3> 0)

b)= 4-1 = 3> 0, tam thức bậc hai có hai nghiệm là xTrước hết= 2-√3; x2= 2 + √3

Sau đó chúng tôi có:

f (x)> 0, với mọi x (2-√3; 2 + √3)

f (x)

c) f (x) = (x-√3 / 2)20 cho tất cả x

d) Ta có: a = 1-√21 = -3-2√2 và x2= 1 nên: f (x)

f (x)> 0 với mọi x∈ (-3-2√2; 1)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 49 trang 140 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 49 trang 140 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 49 trang 140 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 49 trang 140 sgk Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai

Bài 49 (trang 140 SGK Đại số 10 tăng lên)

Hãy xem xét các tín hiệu của tam thức bậc hai:

a) 3x2-2x + 1

b) -x2+ 4x-1

c) x2-√3 x + 3/4

d) (1-√2) x2-2x + 1 + √2

Câu trả lời:


một)'= 1-3 = -2f (x)> 0 với mọi x ∈R (vì a = 3> 0)

b)'= 4-1 = 3> 0, tam thức bậc hai có hai nghiệm là xTrước hết= 2-√3; x2= 2 + √3

Sau đó chúng tôi có:

f (x)> 0, với mọi x (2-√3; 2 + √3)

f (x)

c) f (x) = (x-√3 / 2)20 cho tất cả x

d) Ta có: a = 1-√21 = -3-2√2 và x2= 1 nên: f (x)

f (x)> 0 với mọi x∈ (-3-2√2; 1)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận