Bài 48 trang 29 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 48 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một đơn vị thiên văn xấp xỉ 1.496.108 km. Một trạm vũ trụ chuyển động với vận tốc trung bình là 15000 m / s. Trạm vũ trụ mất bao nhiêu giây để đi hết một đơn vị thiên văn? (Viết kết quả dưới dạng ký hiệu khoa học.)

Câu trả lời:

Ta có: 1 km = l000m = 103m

Một đơn vị thiên văn xấp xỉ bằng:

1.496.10số 8km = 1.496,10số 8 .mười3m = l, 496.1011m.

Véc tơ vận tốc tức thời trung bình của một trạm vũ trụ là:


15000m / s = l, 5,104bệnh đa xơ cứng

Do đó, số giây nhưng trạm vũ trụ vượt qua một đơn vị thiên văn sẽ là:

1.496.1011: 1,5.104 = (1,496: 1,5) .107 (s) 9,9773.106(S)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 48 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 48 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 48 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 48 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 48 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một đơn vị thiên văn xấp xỉ 1.496.108 km. Một trạm vũ trụ chuyển động với vận tốc trung bình là 15000 m / s. Trạm vũ trụ mất bao nhiêu giây để đi hết một đơn vị thiên văn? (Viết kết quả dưới dạng ký hiệu khoa học.)

Câu trả lời:

Ta có: 1 km = l000m = 103m

Một đơn vị thiên văn xấp xỉ bằng:

1.496.10số 8km = 1.496,10số 8 .mười3m = l, 496.1011m.

Véc tơ vận tốc tức thời trung bình của một trạm vũ trụ là:


15000m / s = l, 5,104bệnh đa xơ cứng

Do đó, số giây nhưng trạm vũ trụ vượt qua một đơn vị thiên văn sẽ là:

1.496.1011: 1,5.104 = (1,496: 1,5) .107 (s) 9,9773.106(S)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận