Bài 48 trang 135 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 135)

Bài 48 (trang 135 SGK Đại số 10 tăng lên)

(Bài toán về vitamin)

Một nhà khoa học nghiên cứu tác động liên kết của vitamin A và vitamin B đối với thân thể con người. Các kết quả sau:

i) Một người được bổ sung ko quá 600 đơn vị vitamin A và ko quá 500 đơn vị vitamin B mỗi ngày.

ii) Một người cần từ 400 tới 1000 đơn vị vitamin A và B mỗi ngày.

iii) Do tác dụng tổng hợp của hai loại vitamin A nhưng ko quá ba lần số lượng đơn vị vitamin A.

Giả sử x và y tuần tự là số đơn vị vitamin A và B nhưng bạn dùng mỗi ngày


a) Gọi c là số vitamin phải trả (tính bằng đồng). Viết phương trình biểu thị C dưới dạng biểu thức của x và y, nếu giá của một đơn vị vitamin A là 9 đô la Mỹ và giá một đơn vị vitamin B là 7,5 đô la Mỹ.

b) Viết các phương trình i), ii) và iii), lập thành một hệ bất phương trình rồi trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

c) Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, kẻ đường trình diễn số tiền phải trả c, nếu c = 9000 thì c = 4500; c = 2250

Sử dụng bút màu để phân biệt các đường đó

d) Tìm cách dùng hai loại vitamin A và B thỏa mãn điều kiện trên sao cho số tiền phải trả là ít nhất.

Câu trả lời:

a) Từ giả thiết ta có thể trình diễn c dưới dạng: c = 9x + 7,5y

b) Từ các điều kiện i), ii) và iii), chúng ta thu được:

c) Ta trình diễn miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ:

Miền gốc là ngũ giác MCDEFN và phần trong của nó trừ đi cạnh EF.

d) Lựa chọn tốt nhất là uống 100 đơn vị vitamin A và 300 đơn vị vitamin B mỗi ngày. Chi phí mỗi ngày là 3150 VND.

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 48 trang 135 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 48 trang 135 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 48 trang 135 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 48 trang 135 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 135)

Bài 48 (trang 135 SGK Đại số 10 tăng lên)

(Bài toán về vitamin)

Một nhà khoa học nghiên cứu tác động liên kết của vitamin A và vitamin B đối với thân thể con người. Các kết quả sau:

i) Một người được bổ sung ko quá 600 đơn vị vitamin A và ko quá 500 đơn vị vitamin B mỗi ngày.

ii) Một người cần từ 400 tới 1000 đơn vị vitamin A và B mỗi ngày.

iii) Do tác dụng tổng hợp của hai loại vitamin A nhưng ko quá ba lần số lượng đơn vị vitamin A.

Giả sử x và y tuần tự là số đơn vị vitamin A và B nhưng bạn dùng mỗi ngày


a) Gọi c là số vitamin phải trả (tính bằng đồng). Viết phương trình biểu thị C dưới dạng biểu thức của x và y, nếu giá của một đơn vị vitamin A là 9 đô la Mỹ và giá một đơn vị vitamin B là 7,5 đô la Mỹ.

b) Viết các phương trình i), ii) và iii), lập thành một hệ bất phương trình rồi trình diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

c) Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, kẻ đường trình diễn số tiền phải trả c, nếu c = 9000 thì c = 4500; c = 2250

Sử dụng bút màu để phân biệt các đường đó

d) Tìm cách dùng hai loại vitamin A và B thỏa mãn điều kiện trên sao cho số tiền phải trả là ít nhất.

Câu trả lời:

a) Từ giả thiết ta có thể trình diễn c dưới dạng: c = 9x + 7,5y

b) Từ các điều kiện i), ii) và iii), chúng ta thu được:

c) Ta trình diễn miền nghiệm trên mặt phẳng tọa độ:

Miền gốc là ngũ giác MCDEFN và phần trong của nó trừ đi cạnh EF.

d) Lựa chọn tốt nhất là uống 100 đơn vị vitamin A và 300 đơn vị vitamin B mỗi ngày. Chi phí mỗi ngày là 3150 VND.

Nhìn thấy tất cả: Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận