Bài 48 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Câu hỏi và bài tập chương 3

Bài 48 (trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chọn các câu đúng trong số các câu sau:

a) Dãy số (uN) được xác định bởi: uTrước nhất= 3 và bạnn +1= uN + 5 trong đó mọi là một cấp số cộng

b) Dãy số (uN) được xác định bởi: uTrước nhất= 3 và bạnn +1= uN + n với tất cả là một cấp số cộng

c) Dãy số (uN) được xác định bởi: uTrước nhất= 4 và bạnn +1= 5uN với mỗi n 1 là một số mũ

d) Dãy số (uN) được xác định bởi: uTrước nhất= 1 và bạnn +1= nuN với mỗi n 1 là một số mũ

Câu trả lời:


Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 48 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 48 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 48 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 48 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Câu hỏi và bài tập chương 3

Bài 48 (trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Chọn các câu đúng trong số các câu sau:

a) Dãy số (uN) được xác định bởi: uTrước nhất= 3 và bạnn +1= uN + 5 trong đó mọi là một cấp số cộng

b) Dãy số (uN) được xác định bởi: uTrước nhất= 3 và bạnn +1= uN + n với tất cả là một cấp số cộng

c) Dãy số (uN) được xác định bởi: uTrước nhất= 4 và bạnn +1= 5uN với mỗi n 1 là một số mũ

d) Dãy số (uN) được xác định bởi: uTrước nhất= 1 và bạnn +1= nuN với mỗi n 1 là một số mũ

Câu trả lời:


Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận