Bài 48 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai ẩn số

Bài 48 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:

một bộ S = x + y; P = xy

Chúng tôi có hệ thống:Với S = −20, P = 96 thì x và y là nghiệm của phương trình:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 48 trang 100 SGK Đại số 10 nâng cao

Nếu x = 8y = 3

Nếu x = −8y = −3

Vì vậy, hệ thống có hai giải pháp (8; 3)(8; 3)(−8; −3)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 48 trang 100 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 48 trang 100 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 48 trang 100 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 48 trang 100 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai ẩn số

Bài 48 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:

một bộ S = x + y; P = xy

Chúng tôi có hệ thống:Với S = −20, P = 96 thì x và y là nghiệm của phương trình:

Giải bài tập Toán 10 nâng cao: Bài 48 trang 100 SGK Đại số 10 nâng cao

Nếu x = 8y = 3

Nếu x = −8y = −3

Vì vậy, hệ thống có hai giải pháp (8; 3)(8; 3)(−8; −3)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận