Bài 47 trang 29 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 47 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giả sử rằng vận tốc ánh sáng trong chân ko là 300000 km / s. Ánh sáng vận chuyển trong chân ko bao lâu một năm (365 ngày)? (Viết nó trong ký hiệu khoa học).

Câu trả lời:

Ta có: 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 60 phút;

1 ngày = 24 giờ; 1 năm = 365 ngày.

Vì vậy, thời kì của một năm tính bằng giây sẽ là:

365,24,60,60 = 31536000 (giây).


Ánh sáng vận chuyển trong chân ko trong 1 năm sẽ là:

31536000.300000km = 94,608.1011km = 9,4608.1012km.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 47 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 47 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 47 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 47 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 47 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giả sử rằng vận tốc ánh sáng trong chân ko là 300000 km / s. Ánh sáng vận chuyển trong chân ko bao lâu một năm (365 ngày)? (Viết nó trong ký hiệu khoa học).

Câu trả lời:

Ta có: 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 60 phút;

1 ngày = 24 giờ; 1 năm = 365 ngày.

Vì vậy, thời kì của một năm tính bằng giây sẽ là:

365,24,60,60 = 31536000 (giây).


Ánh sáng vận chuyển trong chân ko trong 1 năm sẽ là:

31536000.300000km = 94,608.1011km = 9,4608.1012km.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận