Bài 47 trang 135 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 135)

Bài 47 (trang 135 SGK Đại số 10 tăng lên)

Gọi (S) là các điểm trong mặt phẳng tọa độ có tọa độ thỏa mãn hệ hai bất phương trình:

Trong (S) tìm điểm có tọa độ (x; y) làm cho biểu thức f (x; y) = yx nhỏ nhất, biết rằng f (x; y) có trị giá nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của (S).

Câu trả lời:

Miền gây nghiện của hệ thống

là một tam giác ABC và miền trong của nó.A là giao điểm của (dTrước hết) và (d2

), ta tìm được A (2/3; -2/3).B là giao điểm của (d Trước hết) và (d2


), ta tìm được B (4; 1).C là giao điểm của (d Trước hết) và (d3

), ta tìm được C (7/3; 8/3)

Ta có: f (A) = f (2/3; -2/3) = -4/3

f (B) = f (4; 1) = -3

f (C) = f (7/3; 8/3) = 1/3

Từ trên ta có trị giá nhỏ nhất của f (x; y) là -3 và đạt được tại điểm B. Nhìn thấy tất cả:

Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 47 trang 135 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 47 trang 135 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 47 trang 135 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 47 trang 135 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 135)

Bài 47 (trang 135 SGK Đại số 10 tăng lên)

Gọi (S) là các điểm trong mặt phẳng tọa độ có tọa độ thỏa mãn hệ hai bất phương trình:

Trong (S) tìm điểm có tọa độ (x; y) làm cho biểu thức f (x; y) = yx nhỏ nhất, biết rằng f (x; y) có trị giá nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của (S).

Câu trả lời:

Miền gây nghiện của hệ thống

là một tam giác ABC và miền trong của nó.A là giao điểm của (dTrước hết) và (d2

), ta tìm được A (2/3; -2/3).B là giao điểm của (d Trước hết) và (d2


), ta tìm được B (4; 1).C là giao điểm của (d Trước hết) và (d3

), ta tìm được C (7/3; 8/3)

Ta có: f (A) = f (2/3; -2/3) = -4/3

f (B) = f (4; 1) = -3

f (C) = f (7/3; 8/3) = 1/3

Từ trên ta có trị giá nhỏ nhất của f (x; y) là -3 và đạt được tại điểm B. Nhìn thấy tất cả:

Giải toán 10 tăng lên

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận