Bài 47 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Câu hỏi và bài tập chương 3

Bài 47 (trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Số nào sau đây là cấp số cộng và số nào là cấp số nhân? Xác định hiệu chung hoặc bội của mỗi số này.

a) Dãy số (uN) với bạnN= 8n + 3

b) Dãy số (uN) với bạnN= n2+ n + 1

c) Dãy số (uN) với bạnN= 3,8N

d) Dãy số (uN) với bạnN= (n + 2)2.3N

Câu trả lời:


Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 47 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 47 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 47 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 47 trang 123 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Câu hỏi và bài tập chương 3

Bài 47 (trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Số nào sau đây là cấp số cộng và số nào là cấp số nhân? Xác định hiệu chung hoặc bội của mỗi số này.

a) Dãy số (uN) với bạnN= 8n + 3

b) Dãy số (uN) với bạnN= n2+ n + 1

c) Dãy số (uN) với bạnN= 3,8N

d) Dãy số (uN) với bạnN= (n + 2)2.3N

Câu trả lời:


Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận