Bài 46 trang 29 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 46 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Sử dụng máy tính bỏ túi:

a) Viết trị giá gần đúng của 3√2 xác thực tới hàng trăm nghìn.

b) Viết trị giá gần đúng của 3√ (100) xác thực tới hàng trăm nghìn.

Câu trả lời:

a) Bấm que tính 3√2, trên màn hình hiển thị số 1.25992105. Vậy 3√ (2) ≈ 1.26 (xác thực tới hàng trăm) và 3√2 ≈ 1.260 (xác thực tới hàng phần nghìn).

b) Bấm máy tính 3√ (100), trên màn hình hiển thị số 4.641588834. Vậy 3√ (100) ≈ 4,64 (xác thực tới hàng trăm) và 3√ (100) ≈ 4,642 (xác thực tới hàng phần nghìn).


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 46 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 46 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 46 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 46 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 46 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Sử dụng máy tính bỏ túi:

a) Viết trị giá gần đúng của 3√2 xác thực tới hàng trăm nghìn.

b) Viết trị giá gần đúng của 3√ (100) xác thực tới hàng trăm nghìn.

Câu trả lời:

a) Bấm que tính 3√2, trên màn hình hiển thị số 1.25992105. Vậy 3√ (2) ≈ 1.26 (xác thực tới hàng trăm) và 3√2 ≈ 1.260 (xác thực tới hàng phần nghìn).

b) Bấm máy tính 3√ (100), trên màn hình hiển thị số 4.641588834. Vậy 3√ (100) ≈ 4,64 (xác thực tới hàng trăm) và 3√ (100) ≈ 4,642 (xác thực tới hàng phần nghìn).


Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận