Bài 45 trang 29 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 45 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một sân hình chữ nhật có chiều rộng x = 2,56m ± 0,01m và chiều dài y = 4,2m ± 0,01m. Chứng minh rằng chu vi P của sân là P = 13,52m ± 0,04m. Viết các số đo chu vi dưới dạng chuẩn.

Câu trả lời:

Chúng ta có:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 45 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 45 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 45 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 45 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 45 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một sân hình chữ nhật có chiều rộng x = 2,56m ± 0,01m và chiều dài y = 4,2m ± 0,01m. Chứng minh rằng chu vi P của sân là P = 13,52m ± 0,04m. Viết các số đo chu vi dưới dạng chuẩn.

Câu trả lời:

Chúng ta có:

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn


Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận