Bài 45 trang 100 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai ẩn số

Bài 45 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:

a) Từ phương trình thứ nhất ta có: x = 2 + y thế vào phương trình x2+ y2= 164 ta được phương trình y2 + 2y – 80 = 0, phương trình này có hai nghiệm:

y = 8 hoặc y = -10. Lúc đó hệ có hai nghiệm: (10; 8), (-8; -10)

b) Từ phương trình thứ hai trong hệ ta có: y = 1 – 2x, thay vào phương trình thứ nhất ta được phương trình: 15x2– 9x – 6 = 0,


Phương trình này có hai nghiệm x = 1 hoặc x = -2/5. Từ đó ta có hệ có hai nghiệm là (1; -1) và (-2/5; 9/5).

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 45 trang 100 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 45 trang 100 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 45 trang 100 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 45 trang 100 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai ẩn số

Bài 45 (trang 100 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:

a) Từ phương trình thứ nhất ta có: x = 2 + y thế vào phương trình x2+ y2= 164 ta được phương trình y2 + 2y - 80 = 0, phương trình này có hai nghiệm:

y = 8 hoặc y = -10. Lúc đó hệ có hai nghiệm: (10; 8), (-8; -10)

b) Từ phương trình thứ hai trong hệ ta có: y = 1 - 2x, thay vào phương trình thứ nhất ta được phương trình: 15x2- 9x - 6 = 0,


Phương trình này có hai nghiệm x = 1 hoặc x = -2/5. Từ đó ta có hệ có hai nghiệm là (1; -1) và (-2/5; 9/5).

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận