Bài 44 trang 97 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 44 (trang 97 SGK Đại số 10 tăng lên)

(Sự cố máy bơm nước)

Một gia đình muốn sắm một máy bơm nước. Có hai loại cùng lưu lượng nước bơm trong một giờ: loại thứ nhất giá 1,5 triệu đồng, loại thứ hai giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu sử dụng loại máy bơm thứ nhất, tiền điện mỗi giờ là 1200 đồng, còn máy bơm loại thứ hai phải trả 1000 đồng cho mỗi giờ bơm.

Ký hiệu f (x) và g (x) tuần tự trình bày số tiền (tính bằng nghìn đồng) lúc sử dụng máy bơm loại thứ nhất và loại thứ hai trong X giờ (bao gồm cả tiền điện và tiền sắm máy bơm). .

a) Biểu thị f (x) và g (x) dưới dạng biểu thức của X.

b) Vẽ đồ thị y = f (x) và y = g (x) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

c) Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị. Hãy phân tích ý nghĩa kinh tế của nút giao thông đó.


Câu trả lời:

Trước hết ta có: 1,5 triệu đồng = 1500 nghìn đồng;

2 triệu đồng = 2000 nghìn đồng; 1200 VND = 1,2 nghìn VND;

1000 g = 1 nghìn đồng.

a) Ta được: f (x) = 1500 + l, 2x; g (x) = 2000 + x, với điều kiện x> 0

b) Vẽ đồ thị f (x) và g (x) trên cùng một mặt phẳng tọa độ cho trong hình bên:

c) Tọa độ giao điểm M của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:

1500 + l, 2x = 2000 + x

0,2x = 500

x = 2500

Tọa độ giao điểm M là y = g (2500) = 4500.

Ta thấy rằng lúc x> 2500 thì đường thẳng y = f (x) nằm trên đường thẳng y = g (x). Từ đó, ý nghĩa kinh tế của nút giao thông M như sau:

– Nếu sử dụng dưới 4500 giờ bơm thì sắm máy trước nhất sẽ tiết kiệm hơn.

– Nếu sử dụng đúng 4500 giờ bơm thì số tiền phải trả (bao gồm cả tiền điện nước) là như nhau.

– Nếu sử dụng hơn 4500 giờ bơm thì sắm máy thứ 2 tiết kiệm hơn.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 44 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 44 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 44 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 44 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 44 (trang 97 SGK Đại số 10 tăng lên)

(Sự cố máy bơm nước)

Một gia đình muốn sắm một máy bơm nước. Có hai loại cùng lưu lượng nước bơm trong một giờ: loại thứ nhất giá 1,5 triệu đồng, loại thứ hai giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu sử dụng loại máy bơm thứ nhất, tiền điện mỗi giờ là 1200 đồng, còn máy bơm loại thứ hai phải trả 1000 đồng cho mỗi giờ bơm.

Ký hiệu f (x) và g (x) tuần tự trình bày số tiền (tính bằng nghìn đồng) lúc sử dụng máy bơm loại thứ nhất và loại thứ hai trong X giờ (bao gồm cả tiền điện và tiền sắm máy bơm). .

a) Biểu thị f (x) và g (x) dưới dạng biểu thức của X.

b) Vẽ đồ thị y = f (x) và y = g (x) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

c) Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị. Hãy phân tích ý nghĩa kinh tế của nút giao thông đó.


Câu trả lời:

Trước hết ta có: 1,5 triệu đồng = 1500 nghìn đồng;

2 triệu đồng = 2000 nghìn đồng; 1200 VND = 1,2 nghìn VND;

1000 g = 1 nghìn đồng.

a) Ta được: f (x) = 1500 + l, 2x; g (x) = 2000 + x, với điều kiện x> 0

b) Vẽ đồ thị f (x) và g (x) trên cùng một mặt phẳng tọa độ cho trong hình bên:

c) Tọa độ giao điểm M của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:

1500 + l, 2x = 2000 + x

0,2x = 500

x = 2500

Tọa độ giao điểm M là y = g (2500) = 4500.

Ta thấy rằng lúc x> 2500 thì đường thẳng y = f (x) nằm trên đường thẳng y = g (x). Từ đó, ý nghĩa kinh tế của nút giao thông M như sau:

- Nếu sử dụng dưới 4500 giờ bơm thì sắm máy trước nhất sẽ tiết kiệm hơn.

- Nếu sử dụng đúng 4500 giờ bơm thì số tiền phải trả (bao gồm cả tiền điện nước) là như nhau.

- Nếu sử dụng hơn 4500 giờ bơm thì sắm máy thứ 2 tiết kiệm hơn.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận