Bài 44 trang 29 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 44 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một tam giác có ba cạnh bằng nhau như sau: a = 6,3cm ± 0,1 cm; b = 10cm ± 0,2 cm và c = 15cm ± 0,2 cm. Chứng minh rằng chu vi P của tam giác là P = 31,3cm ± 0,5 cm.

Câu trả lời:

Chúng ta có:

6,3cm – 0,1cm

10cm – 0,2cm

15 cm – 0,2 cm


⇒ 31,3cm – 0,5 cm

(P = a + b + c)

Vậy P = 31,3cm ± 0,5 cm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 44 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 44 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 44 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 44 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 44 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Một tam giác có ba cạnh bằng nhau như sau: a = 6,3cm ± 0,1 cm; b = 10cm ± 0,2 cm và c = 15cm ± 0,2 cm. Chứng minh rằng chu vi P của tam giác là P = 31,3cm ± 0,5 cm.

Câu trả lời:

Chúng ta có:

6,3cm - 0,1cm

10cm - 0,2cm

15 cm - 0,2 cm


⇒ 31,3cm - 0,5 cm

(P = a + b + c)

Vậy P = 31,3cm ± 0,5 cm.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận