Bài 43 trang 97 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 43 (trang 97 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:

Cộng cả hai vế của phương trình thứ nhất và thứ hai để được phương trình 2x = 8 hoặc x = 4.

Cộng cả hai vế của phương trình thứ hai và thứ ba ta được 2y = 4 hoặc y = 2.

Thêm vế của phương trình thứ nhất vào vế thứ ba ta được 2z = 10 hoặc z = 5.


Vậy hệ đã cho có nghiệm (x; y; z) = (4; 2; 5).

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 43 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 43 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 43 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 43 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 43 (trang 97 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải hệ phương trình:

Câu trả lời:

Cộng cả hai vế của phương trình thứ nhất và thứ hai để được phương trình 2x = 8 hoặc x = 4.

Cộng cả hai vế của phương trình thứ hai và thứ ba ta được 2y = 4 hoặc y = 2.

Thêm vế của phương trình thứ nhất vào vế thứ ba ta được 2z = 10 hoặc z = 5.


Vậy hệ đã cho có nghiệm (x; y; z) = (4; 2; 5).

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận