Bài 43 trang 29 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 43 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Các nhà toán học Trung Quốc cổ điển đã sử dụng phân số 22/7 để tính gần đúng số π. Ước tính sai số tuyệt đối của phép gần đúng này được gọi là 3,1415

Câu trả lời:

= | – 22/7 | = 7/22 –

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 43 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 43 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 43 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 43 trang 29 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 4: Số gần đúng và sai số

Bài 43 (trang 29 SGK Đại số 10 tăng lên)

Các nhà toán học Trung Quốc cổ điển đã sử dụng phân số 22/7 để tính gần đúng số π. Ước tính sai số tuyệt đối của phép gần đúng này được gọi là 3,1415

Câu trả lời:

= | - 22/7 | = 7/22 -

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận