Bài 42 trang 97 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 42 (trang 97 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho hai đường thẳng (d1): x + my = 3 và (d2): mx + 4y = 6.

a) Với trị giá nào của m thì hai đường thẳng cắt nhau?

b) Với trị giá nào của m thì hai đường thẳng song song?

c) Với trị giá nào của m thì hai đường thẳng trùng nhau?

Câu trả lời:

Xét hệ phương trình tại giao điểm của hai đường thẳng:


Ta tính y ra: D = 4 – m2; Dx = 12 – 6m; Dy = 3 (2 – m)

a) (dTrước tiên) và (d2> chém nhau

⇔ D ≠ 0 ⇔ 4 – m2 0 ⇔ m ± 2

b) (dTrước tiên) song song (d2) D = 0 và Dx ≠ 0 (hoặc Dy 0) m = -2

đĩa CDTrước tiên) và (d2) trùng ⇔ D = Dx = Dy = 0 ⇔ m = 2.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 42 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 42 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 42 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 42 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 42 (trang 97 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho hai đường thẳng (d1): x + my = 3 và (d2): mx + 4y = 6.

a) Với trị giá nào của m thì hai đường thẳng cắt nhau?

b) Với trị giá nào của m thì hai đường thẳng song song?

c) Với trị giá nào của m thì hai đường thẳng trùng nhau?

Câu trả lời:

Xét hệ phương trình tại giao điểm của hai đường thẳng:


Ta tính y ra: D = 4 - m2; Dx = 12 - 6m; Dy = 3 (2 - m)

a) (dTrước tiên) và (d2> chém nhau

⇔ D ≠ 0 ⇔ 4 - m2 0 ⇔ m ± 2

b) (dTrước tiên) song song (d2) D = 0 và Dx ≠ 0 (hoặc Dy 0) m = -2

đĩa CDTrước tiên) và (d2) trùng ⇔ D = Dx = Dy = 0 ⇔ m = 2.

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận