Bài 42 trang 132 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn số

Bài 42 (trang 132 SGK Đại số 10 tăng lên)

Xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình chưa biết.

a) (x-2) +2 (y-1)> 2x + 4

b) 2x-√2 y + √2-2≤0

Câu trả lời:

a) Ta có: (x-2) +2 (y-1)> 2x + 4 => – x + 2y-8> 0

Chúng tôi vẽ một đường thẳng: -x + 2y-8 = 0


Ta thấy: f (0,0) = – 8

f (x; y) = – x + 2y-8

Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng (ko kể cạnh (d)) ko chứa gốc (Miền nghiệm là miền của mặt phẳng tọa độ ko chéo nhau, ko kể cạnh (d))

b) Ta vẽ đường thẳng (Δ): 2x-√2 y + √2-2 = 0

Đặt f (x; y) = 2x-√2 y + √2-2

Ta thấy f (0,0) = √2-2

Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng (kể cả cạnh (Δ)) chứa gốc tọa độ O (0; 0). (Miền nghiệm là phần của mặt phẳng tọa độ ko bị cắt ngang, bao gồm cả cạnh (Δ)).

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 42 trang 132 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 42 trang 132 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 42 trang 132 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 42 trang 132 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn số

Bài 42 (trang 132 SGK Đại số 10 tăng lên)

Xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình chưa biết.

a) (x-2) +2 (y-1)> 2x + 4

b) 2x-√2 y + √2-2≤0

Câu trả lời:

a) Ta có: (x-2) +2 (y-1)> 2x + 4 => - x + 2y-8> 0

Chúng tôi vẽ một đường thẳng: -x + 2y-8 = 0


Ta thấy: f (0,0) = - 8

f (x; y) = - x + 2y-8

Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng (ko kể cạnh (d)) ko chứa gốc (Miền nghiệm là miền của mặt phẳng tọa độ ko chéo nhau, ko kể cạnh (d))

b) Ta vẽ đường thẳng (Δ): 2x-√2 y + √2-2 = 0

Đặt f (x; y) = 2x-√2 y + √2-2

Ta thấy f (0,0) = √2-2

Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng (kể cả cạnh (Δ)) chứa gốc tọa độ O (0; 0). (Miền nghiệm là phần của mặt phẳng tọa độ ko bị cắt ngang, bao gồm cả cạnh (Δ)).

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận