Bài 42 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 121)

Bài 42 (trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Tìm 3 số hạng trước hết của một số mũ, biết rằng tổng của chúng bằng 148/9 và đồng thời các số hạng đó tuần tự là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một phép cộng. .

Câu trả lời:

Ký hiệu uTrước tiênu2u3 tương ứng là các số hạng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của số mũ được nhắc đến trong bài toán; Gọi q là cấp số nhân của cấp số nhân đó.

Gọi d là công sai của cấp số cộng lấy uTrước tiênu2u3 tuần tự là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám.

tôi có bạnTrước tiên 0, bởi vì nếu ko thì bạn2 = u3 = 0 và do đó: uTrước tiên + u = uthứ mười hai + u3 = 0 148/9


Từ các giả thiết của bài toán ta có: u2 = uTrước tiên.q = uTrước tiên + 3d và bạn3 = u2.q = u2 + 4ngày

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 42 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 42 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 42 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 42 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Luyện tập (trang 121)

Bài 42 (trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Tìm 3 số hạng trước hết của một số mũ, biết rằng tổng của chúng bằng 148/9 và đồng thời các số hạng đó tuần tự là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một phép cộng. .

Câu trả lời:

Ký hiệu uTrước tiênu2u3 tương ứng là các số hạng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của số mũ được nhắc đến trong bài toán; Gọi q là cấp số nhân của cấp số nhân đó.

Gọi d là công sai của cấp số cộng lấy uTrước tiênu2u3 tuần tự là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám.

tôi có bạnTrước tiên 0, bởi vì nếu ko thì bạn2 = u3 = 0 và do đó: uTrước tiên + u = uthứ mười hai + u3 = 0 148/9


Từ các giả thiết của bài toán ta có: u2 = uTrước tiên.q = uTrước tiên + 3d và bạn3 = u2.q = u2 + 4ngày

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận