Bài 41 trang 97 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 41 (trang 97 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm tất cả các cặp số nguyên (a; b) sao cho hệ phương trình sau ko có nghiệm:

Câu trả lời:


Vì hệ đã cho là hệ hàng đầu 2 ẩn số nên ta cần có thêm Dx ≠ 0 hoặc Dy ≠ 0. Nếu tuần tự rà soát 8 cặp số trên ta chỉ có a = 3b = 2 (ko thỏa). .

Vậy có 7 số yêu cầu của bài toán


(a; b) 6 {(i; 6); (61); (-1; -6); (-61); (-2; -3); (-3; -2); (2; 3)}

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 41 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 41 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 41 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 41 trang 97 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 96-97)

Bài 41 (trang 97 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm tất cả các cặp số nguyên (a; b) sao cho hệ phương trình sau ko có nghiệm:

Câu trả lời:


Vì hệ đã cho là hệ hàng đầu 2 ẩn số nên ta cần có thêm Dx ≠ 0 hoặc Dy ≠ 0. Nếu tuần tự rà soát 8 cặp số trên ta chỉ có a = 3b = 2 (ko thỏa). .

Vậy có 7 số yêu cầu của bài toán


(a; b) 6 {(i; 6); (61); (-1; -6); (-61); (-2; -3); (-3; -2); (2; 3)}

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận