Bài 41 trang 22 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 21-22)

Bài 41 (trang 22 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho hai nửa của khoảng A = (0; 2]B = [1; 4). Tìm CR (A ∪ B) và CR (A ∩ B).

Lời giải:

– Ta có: A ∪ B = (0; 2] [1; 4) = (0; 4), từ đây suy ra:

CR (A ∪ B) = (-∞; 0] [4; +∞).

– Ta có: A ∩ B = [1; 2]từ đây suy ra:

RẺ (A ∩ B) = (-∞; 1) ∪ (2; + ∞).


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 41 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 41 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 41 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 41 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 21-22)

Bài 41 (trang 22 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho hai nửa của khoảng A = (0; 2]B = [1; 4). Tìm CR (A ∪ B) và CR (A ∩ B).

Lời giải:

– Ta có: A ∪ B = (0; 2] [1; 4) = (0; 4), từ đây suy ra:

CR (A ∪ B) = (-∞; 0] [4; +∞).

– Ta có: A ∩ B = [1; 2]từ đây suy ra:

RẺ (A ∩ B) = (-∞; 1) ∪ (2; + ∞).


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận