Bài 40 trang 22 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 21-22)

Bài 40 (trang 22 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho A = (n ∈ Z | n = 2k, k ∈ Z}, B là tập các số nguyên kết thúc bằng 0, 2, 4, 6, 8, C = (n ∈ Z | n = 2k -) 2, k ∈ Z} và D = n = 3k + 1, k ∈ Z Chứng minh rằng A = B, A = C và A * D.

Câu trả lời:

– Lấy x A => 3kTrước hết Z tới x = 2kTrước hết => x chẵn hoặc x ∈ B.

Trái lại, x B => tồn tại k2 cho x = 2k2 với k-2 ∈ Z => x ∈ A. Vậy A = B.

– Lấy x A => 3kTrước hết Z tới x = 2kTrước hết bộ2 = kTrước hết-1 ∈ Z => x = 2 (k2 – 1) => X ∈ C.

Trái lại, lấy X c => 3k3 Z tới x = 2k3 – 2


hoặc x = 2 (k3 – 1), vì k3 – 1 ∈ Z => X ∈ A. Vây A = C.

– Với k = 2 => 3k + l = 7 ∉ A → A ≠ D.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 40 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 40 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 40 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 40 trang 22 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 21-22)

Bài 40 (trang 22 SGK Đại số 10 tăng lên)

Cho A = (n ∈ Z | n = 2k, k ∈ Z}, B là tập các số nguyên kết thúc bằng 0, 2, 4, 6, 8, C = (n ∈ Z | n = 2k -) 2, k ∈ Z} và D = n = 3k + 1, k ∈ Z Chứng minh rằng A = B, A = C và A * D.

Câu trả lời:

- Lấy x A => 3kTrước hết Z tới x = 2kTrước hết => x chẵn hoặc x ∈ B.

Trái lại, x B => tồn tại k2 cho x = 2k2 với k-2 ∈ Z => x ∈ A. Vậy A = B.

- Lấy x A => 3kTrước hết Z tới x = 2kTrước hết bộ2 = kTrước hết-1 ∈ Z => x = 2 (k2 - 1) => X ∈ C.

Trái lại, lấy X c => 3k3 Z tới x = 2k3 - 2


hoặc x = 2 (k3 - 1), vì k3 - 1 ∈ Z => X ∈ A. Vây A = C.

- Với k = 2 => 3k + l = 7 ∉ A → A ≠ D.

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận