Bài 40 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

Luyện tập (trang 121)

Bài 40 (trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Cho cấp số cộng (uN ) với sự khác lạ bằng ko. Biết rằng các số uTrước hếtu2u2u3 và bạn3uTrước hết theo trật tự đó lập thành một số mũ với thừa số q ≠ 0. Tìm q.

Câu trả lời:

Kể từ lúc cấp số cộng (uN ) có hiệu số 0, vì vậy các số uTrước hếtu2u3 đôi một không giống nhau

uTrước hết.u2 ≠ 0 và q 1

tôi có bạn2u3 = uTrước hếtu2.q và u3uTrước hết = uTrước hếtu2.q2

Từ điều này nó dẫn tới: u3 = uTrước hết.q = u2.q2 (Bởi vì bạnTrước hết.u2 ≠ 0). Vậy bạnTrước hết = u2.q (vì q 0 theo giả thiết)


Bởi vì bạnTrước hếtu2u3 là một chất phụ gia, vì vậy bạnTrước hết + u3 = 2u2 suy ra:

u2(q + q2) = 2u2 q2 + q – 2 = 0 (vì u2 ≠ 0) ⇔ q = -2 (vì q ≠ 1)

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 40 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Video về: Bài 40 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Wiki về Bài 40 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên

Bài 40 trang 122 sgk Đại Số và Giải Tích 11 tăng lên -

Luyện tập (trang 121)

Bài 40 (trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 tăng lên):

Cho cấp số cộng (uN ) với sự khác lạ bằng ko. Biết rằng các số uTrước hếtu2u2u3 và bạn3uTrước hết theo trật tự đó lập thành một số mũ với thừa số q ≠ 0. Tìm q.

Câu trả lời:

Kể từ lúc cấp số cộng (uN ) có hiệu số 0, vì vậy các số uTrước hếtu2u3 đôi một không giống nhau

uTrước hết.u2 ≠ 0 và q 1

tôi có bạn2u3 = uTrước hếtu2.q và u3uTrước hết = uTrước hếtu2.q2

Từ điều này nó dẫn tới: u3 = uTrước hết.q = u2.q2 (Bởi vì bạnTrước hết.u2 ≠ 0). Vậy bạnTrước hết = u2.q (vì q 0 theo giả thiết)


Bởi vì bạnTrước hếtu2u3 là một chất phụ gia, vì vậy bạnTrước hết + u3 = 2u2 suy ra:

u2(q + q2) = 2u2 q2 + q - 2 = 0 (vì u2 ≠ 0) ⇔ q = -2 (vì q ≠ 1)

Nhìn thấy tất cả: Toán tăng lên lớp 11

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận