Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bài 21: Một hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 4 (trang 97 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một quả cầu nhỏ, khối lượng m = 300g, được gắn vào một đầu của sợi dây treo trên trần của một toa xe đang chuyển động.

Hình 21.8 ghi lại các vị trí ổn định của quả cầu trong một số trường hợp.

a) Nhận xét về tính chất của chuyển động của xe ngựa trong mỗi trường hợp.

b) Tính gia tốc của đoàn tàu và lực căng của dây trong mỗi trường hợp.

Câu trả lời:


Trường hợp chung: quả bóng chịu tác dụng của 3 lực:


Trọng lực P Lực căng dây T và lực quán tính Fqt (coi trong hệ quy chiếu gắn với xe lúc xe chuyển động với gia tốc a)

Chúng ta có:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 97 SGK Vật lý 10 nâng cao

a) Trường hợp 1: đoàn tàu đang ngừng hoặc chuyển động thẳng đều.

α = 0.

Ne từ (2) cosα = 1 T = P = mg = 2,94N

b) Trường hợp 2: Ta thấy sợi dây lệch sang phải nên Fqt hướng sang phải → hướng sang trái. Vì vậy đoàn tàu chuyển động chậm dần đều.

Từ (1) a = g.tanα = 9,8.tan8o = 1,38m / s2

Từ (2):Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 97 SGK Vật lý 10 nâng cao

c) Trường hợp 3: Ta thấy sợi dây lệch sang trái nên Fqt hướng sang trái → hướng sang phải cùng chiều với chiều chuyển động. Vậy đoàn tàu chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời đều.

a = g.tanα = 9,8.tan4o = 0,69m / s2

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 97 SGK Vật lý 10 nâng cao

tham lam Hoàn toàn ảo: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Video về: Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên

Bài 4 trang 97 sgk Vật Lý 10 tăng lên -

Bài 21: Một hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính

Bài 4 (trang 97 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Một quả cầu nhỏ, khối lượng m = 300g, được gắn vào một đầu của sợi dây treo trên trần của một toa xe đang chuyển động.

Hình 21.8 ghi lại các vị trí ổn định của quả cầu trong một số trường hợp.

a) Nhận xét về tính chất của chuyển động của xe ngựa trong mỗi trường hợp.

b) Tính gia tốc của đoàn tàu và lực căng của dây trong mỗi trường hợp.

Câu trả lời:


Trường hợp chung: quả bóng chịu tác dụng của 3 lực:


Trọng lực P Lực căng dây T và lực quán tính Fqt (coi trong hệ quy chiếu gắn với xe lúc xe chuyển động với gia tốc a)

Chúng ta có:

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 97 SGK Vật lý 10 nâng cao

a) Trường hợp 1: đoàn tàu đang ngừng hoặc chuyển động thẳng đều.

α = 0.

Ne từ (2) cosα = 1 T = P = mg = 2,94N

b) Trường hợp 2: Ta thấy sợi dây lệch sang phải nên Fqt hướng sang phải → hướng sang trái. Vì vậy đoàn tàu chuyển động chậm dần đều.

Từ (1) a = g.tanα = 9,8.tan8o = 1,38m / s2

Từ (2):Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 97 SGK Vật lý 10 nâng cao

c) Trường hợp 3: Ta thấy sợi dây lệch sang trái nên Fqt hướng sang trái → hướng sang phải cùng chiều với chiều chuyển động. Vậy đoàn tàu chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời đều.

a = g.tanα = 9,8.tan4o = 0,69m / s2

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao: Bài 4 trang 97 SGK Vật lý 10 nâng cao

tham lam Hoàn toàn ảo: Giải bài tập Vật lý 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận