Bài 4 trang 93 SGK Vật Lý 11

Bài 15: Dòng điện trong chất khí

Bài 4 (trang 93 SGK Vật Lý 11)

Vì sao dòng điện trong hồ quang điện chủ yếu là dòng các êlectron đi từ cực âm sang cực dương?

Câu trả lời

Dòng điện trong hồ quang điện chủ yếu là dòng các êlectron từ cực âm sang cực dương vì ngay lúc tạo ra hồ quang người ta phải làm cho hai điện cực nóng đỏ tới mức có thể phát ra một lượng lớn êlectron do hiệu ứng phát xạ. nhiệt điện từ. Trong quá trình phóng điện hồ quang, lúc các ion dương đập vào catốt, chúng truyền cho catốt năng lượng nhưng mà chúng đã thu được từ nguồn điện, làm cho catốt vẫn nóng đỏ và có khả năng tỏa nhiệt điện tử. Các electron được phát ra với số lượng lớn và chuyển động ngược chiều điện trường tới anốt.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 93 SGK Vật Lý 11

Video về: Bài 4 trang 93 SGK Vật Lý 11

Wiki về Bài 4 trang 93 SGK Vật Lý 11

Bài 4 trang 93 SGK Vật Lý 11 -

Bài 15: Dòng điện trong chất khí

Bài 4 (trang 93 SGK Vật Lý 11)

Vì sao dòng điện trong hồ quang điện chủ yếu là dòng các êlectron đi từ cực âm sang cực dương?

Câu trả lời

Dòng điện trong hồ quang điện chủ yếu là dòng các êlectron từ cực âm sang cực dương vì ngay lúc tạo ra hồ quang người ta phải làm cho hai điện cực nóng đỏ tới mức có thể phát ra một lượng lớn êlectron do hiệu ứng phát xạ. nhiệt điện từ. Trong quá trình phóng điện hồ quang, lúc các ion dương đập vào catốt, chúng truyền cho catốt năng lượng nhưng mà chúng đã thu được từ nguồn điện, làm cho catốt vẫn nóng đỏ và có khả năng tỏa nhiệt điện tử. Các electron được phát ra với số lượng lớn và chuyển động ngược chiều điện trường tới anốt.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 11: Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận