Bài 4 trang 88 SGK Vật Lý 10

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 4 (trang 88 SGK Vật Lý 10)

Viên bi A có khối lượng gấp đôi viên bi B. Người ta thả viên bi A vào cùng một lúc trên mái nhà và ném viên bi B theo phương ngang. Bỏ qua lực cản của ko khí. Câu nào trong những câu dưới đây là câu đúng?

A. A chạm đất trước

B. A chạm đất muộn hơn

C. Cả hai chạm đất cùng một lúc

D. Ko đủ thông tin cho Giải pháp

Câu trả lời


– Chọn phương án C vì thời kì rơi của vật ném ngang và thời kì rơi tự do từ cùng độ cao là như nhau.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 88 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 4 trang 88 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 4 trang 88 SGK Vật Lý 10

Bài 4 trang 88 SGK Vật Lý 10 -

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bài 4 (trang 88 SGK Vật Lý 10)

Viên bi A có khối lượng gấp đôi viên bi B. Người ta thả viên bi A vào cùng một lúc trên mái nhà và ném viên bi B theo phương ngang. Bỏ qua lực cản của ko khí. Câu nào trong những câu dưới đây là câu đúng?

A. A chạm đất trước

B. A chạm đất muộn hơn

C. Cả hai chạm đất cùng một lúc

D. Ko đủ thông tin cho Giải pháp

Câu trả lời


- Chọn phương án C vì thời kì rơi của vật ném ngang và thời kì rơi tự do từ cùng độ cao là như nhau.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận