Bài 4 trang 88 sgk Vật lý 10 nâng cao

Bài 19: Lực đàn hồi

Bài 4 (trang 88 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Lúc treo một vật nặng khối lượng 300g vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên cố định) thì lò xo dài 31cm. Lúc treo thêm một quả nặng 200g thì lò xo dài 33cm. Tính chiều dài và độ cứng tự nhiên của lò xo. Lấy g = 10m / s2.

Câu trả lời:

Lúc quả nặng ở trạng thái thăng bằng, độ lớn của lực đàn hồi bằng trọng lượng của quả nặng, ta có:

PTrước hết = Fdh1 mTrước hết.g = k.│ΔlTrước hết= k. (lTrước hết– l) (Trước hết)

P2 = Fdh2 m2.g = k.│Δl2= k. (l2– l) (2)

Lấy (1) trừ (2) cả hai vế, ta được:


(m2 – mTrước hết) .g = k. (l2 – lTrước hết) với m2 = 300 + 200 = 500g = 0,5kg

Thay k = 100N / m và lTrước hết = 31cm = 0,31m trong (1) ta được:

0,3.10 = 100. (0,31- l)

→ l = 0,28m = 28cm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 88 sgk Vật lý 10 tăng lên

Video về: Bài 4 trang 88 sgk Vật lý 10 tăng lên

Wiki về Bài 4 trang 88 sgk Vật lý 10 tăng lên

Bài 4 trang 88 sgk Vật lý 10 tăng lên -

Bài 19: Lực đàn hồi

Bài 4 (trang 88 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Lúc treo một vật nặng khối lượng 300g vào đầu dưới của một lò xo (đầu trên cố định) thì lò xo dài 31cm. Lúc treo thêm một quả nặng 200g thì lò xo dài 33cm. Tính chiều dài và độ cứng tự nhiên của lò xo. Lấy g = 10m / s2.

Câu trả lời:

Lúc quả nặng ở trạng thái thăng bằng, độ lớn của lực đàn hồi bằng trọng lượng của quả nặng, ta có:

PTrước hết = Fdh1 mTrước hết.g = k.│ΔlTrước hết= k. (lTrước hết- l) (Trước hết)

P2 = Fdh2 m2.g = k.│Δl2= k. (l2- l) (2)

Lấy (1) trừ (2) cả hai vế, ta được:


(m2 - mTrước hết) .g = k. (l2 - lTrước hết) với m2 = 300 + 200 = 500g = 0,5kg

Thay k = 100N / m và lTrước hết = 31cm = 0,31m trong (1) ta được:

0,3.10 = 100. (0,31- l)

→ l = 0,28m = 28cm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận