Bài 4 trang 85 SGK Giải tích 12

Bài 5: Phương trình mũ và lôgarit

Bài 4 trang 85 SGK Giải tích 12:

Giải phương trình:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Một số cách giải phương trình logarit đơn giản:

+ Trở lại cơ sở cũ:


khúc gỗmộtf (x) = logmộtg (x) f (x) = g (x)

+ Đặt ẩn phụ

+ Đóng gói:

khúc gỗmộtf (x) = bf (x) = ab

– Một số công thức chuyển đổi lôgarit:


Giải Toán 12: Bài 4 trang 85 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 4 trang 85 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 4 trang 85 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 85 SGK Giải tích 12

Video về: Bài 4 trang 85 SGK Giải tích 12

Wiki về Bài 4 trang 85 SGK Giải tích 12

Bài 4 trang 85 SGK Giải tích 12 -

Bài 5: Phương trình mũ và lôgarit

Bài 4 trang 85 SGK Giải tích 12:

Giải phương trình:

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

Một số cách giải phương trình logarit đơn giản:

+ Trở lại cơ sở cũ:


khúc gỗmộtf (x) = logmộtg (x) f (x) = g (x)

+ Đặt ẩn phụ

+ Đóng gói:

khúc gỗmộtf (x) = bf (x) = ab

- Một số công thức chuyển đổi lôgarit:


Giải Toán 12: Bài 4 trang 85 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 4 trang 85 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Bài 4 trang 85 SGK Giải Tích 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận