Bài 4 trang 82 SGK Vật Lý 10

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 4 (trang 82 SGK Vật Lý 10)

Một vật khối lượng m = 20 g được đặt trên mép của một bàn xoay. Tần số quay bàn lớn nhất là bao nhiêu để vật ko rơi khỏi bàn? Giả sử rằng một bàn tròn có bán kính 1 m. Lực ma sát nghỉ cực đại là 0,08 N.

Câu trả lời

Để ngăn ko cho đồ vật văng ra khỏi bàn: Fht Fmsn (tối đa)

(Lúc Fmsn (tối đa) Fht vật thể được ném)

Lực hướng tâm tác dụng lên vật là:

Fht = mω2r = m.4π2f2r = 20.10-3. 4. (3,14)2. f2. Trước tiên2 = 8.10-2. 9,8596. f2


(f là tần số quay của bảng)

Để vật ko bị văng ra khỏi bàn, ta có:

Fht Fmsn 8.10-2. 9,8596. f2 8.10-2

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 82 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 4 trang 82 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 4 trang 82 SGK Vật Lý 10

Bài 4 trang 82 SGK Vật Lý 10 -

Bài 14: Lực hướng tâm

Bài 4 (trang 82 SGK Vật Lý 10)

Một vật khối lượng m = 20 g được đặt trên mép của một bàn xoay. Tần số quay bàn lớn nhất là bao nhiêu để vật ko rơi khỏi bàn? Giả sử rằng một bàn tròn có bán kính 1 m. Lực ma sát nghỉ cực đại là 0,08 N.

Câu trả lời

Để ngăn ko cho đồ vật văng ra khỏi bàn: Fht Fmsn (tối đa)

(Lúc Fmsn (tối đa) Fht vật thể được ném)

Lực hướng tâm tác dụng lên vật là:

Fht = mω2r = m.4π2f2r = 20.10-3. 4. (3,14)2. f2. Trước tiên2 = 8.10-2. 9,8596. f2


(f là tần số quay của bảng)

Để vật ko bị văng ra khỏi bàn, ta có:

Fht Fmsn 8.10-2. 9,8596. f2 8.10-2

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 14. Lực hướng tâm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận