Bài 4 trang 78 sgk vật lý 11

Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Bài 4 (trang 78 SGK Vật Lý 11)

Vì sao cặp nhiệt điện lại có suất điện động?

Câu trả lời

Cặp nhiệt điện có vùng động vì:

– Với dây dẫn kim loại gồm đầu nóng và đầu lạnh, chuyển động nhiệt của các êlectron sẽ làm cho một số êlectron ở đầu nóng tụ lại ở đầu lạnh. Lúc đó đầu nóng tích điện dương và đầu lạnh nhiễm điện âm. Giữa đầu nóng và đầu lạnh có hiệu điện thế.

– Lúc sử dụng hai dây dẫn kim loại không giống nhau và hàn hai đầu với nhau, một mối hàn giữ nhiệt độ cao và mối hàn kia ở nhiệt độ thấp, hiệu điện thế giữa đầu nóng và đầu lạnh của mỗi dây sẽ không giống nhau. làm cho mạch có suất điện động gọi là suất điện động nhiệt điện.

Nhìn thấy tất cả Vở bài tập Vật lý 11: Bài 13. Dòng điện trong kim loại


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 78 sgk vật lý 11

Video về: Bài 4 trang 78 sgk vật lý 11

Wiki về Bài 4 trang 78 sgk vật lý 11

Bài 4 trang 78 sgk vật lý 11 -

Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Bài 4 (trang 78 SGK Vật Lý 11)

Vì sao cặp nhiệt điện lại có suất điện động?

Câu trả lời

Cặp nhiệt điện có vùng động vì:

- Với dây dẫn kim loại gồm đầu nóng và đầu lạnh, chuyển động nhiệt của các êlectron sẽ làm cho một số êlectron ở đầu nóng tụ lại ở đầu lạnh. Lúc đó đầu nóng tích điện dương và đầu lạnh nhiễm điện âm. Giữa đầu nóng và đầu lạnh có hiệu điện thế.

- Lúc sử dụng hai dây dẫn kim loại không giống nhau và hàn hai đầu với nhau, một mối hàn giữ nhiệt độ cao và mối hàn kia ở nhiệt độ thấp, hiệu điện thế giữa đầu nóng và đầu lạnh của mỗi dây sẽ không giống nhau. làm cho mạch có suất điện động gọi là suất điện động nhiệt điện.

Nhìn thấy tất cả Vở bài tập Vật lý 11: Bài 13. Dòng điện trong kim loại


Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận