Bài 4 trang 78 SGK Vật Lý 10

Bài 13: Ma sát

Bài 4 (trang 78 SGK Vật Lý 10)

Cách viết nào sau đây là đúng để viết công thức tính lực ma sát trượt?

Câu trả lời

Chọn phương án D.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Hình Ảnh về: Bài 4 trang 78 SGK Vật Lý 10

Video về: Bài 4 trang 78 SGK Vật Lý 10

Wiki về Bài 4 trang 78 SGK Vật Lý 10

Bài 4 trang 78 SGK Vật Lý 10 -

Bài 13: Ma sát

Bài 4 (trang 78 SGK Vật Lý 10)

Cách viết nào sau đây là đúng để viết công thức tính lực ma sát trượt?

Câu trả lời

Chọn phương án D.

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 13. Ma sát

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận